Zarząd klubu MUKP Korona-Swim Kielce

Robert Wójcik - Prezes

Cezary Prasał - Wiceprezes

Magdalena Michalska - Skarbnik

Wojciech Kundera

Remigiusz Piwowarczyk