Zarząd klubu MUKP Korona-Swim Kielce

Magdalena Michalska - Prezes

Wojciech Kundera - Wiceprezes

Robert Baster - Skarbnik

Cezary Prasał

Marek Olszewski