Urząd Marszałkowski

23 wrzesień 2021

Informujemy, że nasz klub MUKP Korona-Swim Kielce, otrzymał dotację z Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach. Pozyskane środki przeznaczone zostały na zakup sprzętu sportowego wykorzystywanego przez zawodników do codziennego treningu oraz na dofinansowanie obozu przygotowawczego w Puławach.